Spetskål Norrbotten 2022

Introduktion

Nio spetskålssorter jämförs i en medeltidig och åtta i en sen omgång. Det är delvis olika sorter i de respektive omgångarna.

Hela försöket utförs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, och har planerats i nära samarbete med dem.

Sorter till medeltidig omgång
Caraflex
Dutchman
Orion
Earling
Skagen
OF 835
OF 901PR
OF 833
Sorter till sen omgång
Caraflex
Dutchman
Antonio
Skagen
OF 835
OF 709
OF 901PR
OF 833
OF 880

Försöken är randomiserade med fyra upprepningar inom respektive omgång.

Sortegenskaper

Värdeladdade ord kring produktkvalitet och odling av spetskål. Orden är arrangerade så att de bildar ett spetskålshuvud. Exempel på ord är: Lagring, Smak, Textur, Utvecklingstid, Enhetlig och Mjäll.

I odlingsdelen av försöket ligger fokus på utvecklingen av huvudenas vikt och struktur från vecka till vecka. Sjukdomsangrepp, torkstress och liknande noteras i den utsträckning de förekommer naturligt.

Ekonomi

Försöket ingår i projektet Sortprovning i Hortikulturell Frilandsodling. Projektets totala finansiering från SLU Grogrund är 1 750 000 kr per år.

Elitplantstationens direkta kostnader för Spetskålsförsöken i Öjebyn 2022 uppskattas till 207 000 kr, varav ca 170 000 kr är ersättning till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Olssons Frö skänker försöksfrö av Earling, Skagen, OF 835, OF 709, OF 901PR, OF 833 och OF 880. Semenco skänker frö av Caraflex, Orion och Antonio. SW Horto skänker frö av Dutchman.

Sorter till försöket har valts ut i nära samråd med Olssons Frö, Semenco, SW Horto och Waregården Lantbruk.

Flera kunniga människor i branschen har bidragit med åsikter, idéer, och inte minst sin tid under planering och utformning av försöket. Ingen nämnd, ingen glömd.

Värdet av dessa In-kind- och naturabidrag kan uppskattas till ca 50 000 kr, även om engagemang naturligtvis är ovärderligt.

Upp