Elitplantstationen – en länk mellan växtförädling och svensk trädgårdsodling

Vad är Elitplantstationen?

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation finns till för att främja produktionen av friskt och sortäkta växtmaterial för den svenska trädgårdsodlingen.

Vi producerar sjukdomsrensade moderplantor och småplantor för plantskolor i Sverige och utomlands.

Vi hjälper svenska och internationella förädlare, växtjägare och sorträttsinnehavare av vegetativt förökade sorter att gå från en lovande selektion till hundratusentals enhetliga, friska plantor i produktion.

Anpassning till svenskt klimat är centralt i vårt arbete. Vi samarbetar nära med E-planta ekonomisk förening.

Nyheter

  • Nordiska Trädgårdar

    Vi kommer som vanligt vara på Nordiska trädgårdar i Älvsjö 30 mars – 2 april 2023. Hoppas vi ses där!


  • Visningar av grönsaksförsök

    Fältförsöken inom projektet Sortprovning i hortikulturell frilandsodling kommer visas för intresserade följande datum: Gul lök, Skegrie, 2022-08-26 14:00 Rödbeta, Kvärlöv, 2022-09-02  14:00 Visningen är inställd Spetskål, Torekov, 2022-09-14  14:00 Tag av från E6 i Hjärnarp. Följ skyltningen mot Torekov. Tag vägen mitt emot First Camp (Varegårdsvägen). Vägen är till vänster om ni kommer från Hov.…


  • Förändringar på Balsgård

    Som många läst i media flyttar SLU sin växtförädlingsverksamhet från Balsgård/Fjälkestad till Alnarp. Eftersom Elitplantstationen också ligger i Fjälkestad har vi fått en del frågor kring vad detta innebär för vår verksamhet. Elitplantstationen är en fristående stiftelse och därför rör SLU:s beslut inte oss. Elitplantstationen mister en uppskattad granne, men vår verksamhet påverkas inte.


Hitta hit


Upp