Kvalitetssäkring av Frukt och Bär

Elitplantstationen samordnar projektet, som har flera samarbetspartners.

Inom projektet provodlas nya frukt- och bärsorter i olika delar av landet.

  • Projektet startade 2012 tillsammans med Partnerskap Alnarp
  • Från 2016 drivs projektet av Elitplantstationen
  • Syftet är att kontinuerligt utvärdera olika frukt och bärsorter i svenska förhållanden inför en eventuell lansering
  • Varje sort bedöms utifrån odlingsvärde, härdighet, smak och andra karaktärer
  • Resultaten registreras i en databas samt förmedlas till projektets finansiärer.
  • Resultaten presenteras även i faktablad från SLU
  • Finansiärer- parter inom trädgårdsnäringen- Blomsterlandet, E-planta och Fritidsodlingens Riksorganisation och Elitplantstationen.

Upp