Informationsmaterial

Här finns publikationer och informationsmaterial som getts ut av Elitplantstationen. Äldre material kan vara inaktuellt. För aktuell information om E-plantor hänvisas till E-planta Ekonomisk förening.

Verksamhetsplan (2020)

Elitplantstationens strategiska plan för åren 2021-2025. Antagen av styrelsen i december 2020.


Information om Elitplantstationen (2020)

Broschyr utgiven under under det internationella växtskyddsåret 2020, som sammanfattar Elitplantstationens verksamhet och roll.


Elitplantstationens historia (2017)

Elitplantstationens historia, från den första utredningen 1980 och fram till 2017. Nedtecknad av förre verksamhetsledaren Elisabet Martinsson.


Våra bästa hallon (2017)

Du finner en sammanställning på de hallon som rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.


Våra bästa bärväxter (2017)

Havtorn, krusbär, vinbär och många andra, här finner du sammanställningen på de bär som rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.


Våra bästa Jordgubbar & Smultron (2017)

Vi har plockat samman det vi tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening tycker är det bästa av det bästa vad gäller jordgubbs- och smultronplantor.


Våra bästa äpplen, körsbär, päron och plommon (2017)

Vi har gjort en sammanställning av de sorter som rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.


Bästa växterna för svenskt klimat (2017)

E-plantor är kvalitetsväxter som är utvalda för svenskt klimat. Väljer du E-plantor till din trädgård får du friska, pålitliga och odlingsvärda växter som klarar vårt, många gånger tuffa, svenska klimat år efter år.


Fragaria (2016)

Jordgubbar och smultron till hemträdgårdar

Vi har gjort en sammanställning av jordgubbar och smultron som vi anser vara mest lämpliga att odlas i hemträdgårdar.


Bärväxter (2016)

Ett hållbart system för utprovning av nya frukt och bärsorter har utvecklats i projektet ’Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter’.

Elitplantstationen är huvudman för projektet. Provodling sker på tre platser i landet med olika härdighetszon (Balsgård, Rånna och Öjebyn).


Historiska växter för dagens trädgårdar (2016)

Varumärket Grönt Kulturarv® har skapats för att ge uppmärksamhet åt våra folkkära växter som har lång odlingstradition med en intressant kulturhistoria. Det är genom att fortsätta att odla dem som de bäst bevaras för framtiden.


Elitplantor blir allt viktigare (2016)

I takt med att intresset ökar för odling med minimerad kemikalieanvändning, samtidigt som det finns allt färre växtskyddsmedel att tillgå, ökar betydelsen av ett friskt startmaterial

Elitplantstationens förser trädgårdsbranschen i Sverige med ett sunt och genetiskt bra utgångsmaterial


Genom odling bevarar vi bäst för framtiden! (2016)

Grönt Kulturarv har startats på initiativ av POM – Programmet för odlad mångfald. Under varumärket Grönt kulturarv saluförs äldre kulturväxtsorter som har inventerats, provodlats och valts ut för bevarande i den nationella genbanken.


Plantera endast certifierade plantor (2016)

I takt med att det blir allt färre växtskyddsmedel tillgängliga och genom att den svårkontrollerade internationella handeln ökar, så blir det allt viktigare att jorden hålls fri från skadliga växtsjukdomar.


Våra nya äpplen (2015)

Här presenteras ett antal nya äppelsorter som nu produceras och som efterhand kommer att finnas salufärdiga.


Historiska berättelser om våra äpplesorter (2015)

Nu märks ett fyrtiotal certifierade sorter av äpple, päron, plommon och körsbär med varumärket Grönt Kulturarv. Dessa sorter har odlats av generationer före oss och är en del av vårt pomologiska arv.

Här har vi samlat historierna om tio älskade mormorsäpplen. Du kan läsa om ’Gyllenkroks Astrakan’, ’Sävstaholm’ och ’Transparente blanche’ med flera.


Certified Propagation of Ribes and Rubus in Sweden (2015)

The Foundation of the Swedish Elite Plant Station


Framtidens bärsorter (2015)

Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter

Detta projekt har resulterat i information om nya sorter som är bra för både fritids- och yrkesodling, hemförsäljning och ekologisk odling, tills nu har ca 100 bärsorter och 65 fruktsorter planterats ut i fält för registrering av olika egenskaper.


Humleplantor (2015)

Intresset för humleplantor är stort och Elitplantstationen har tagit fram bra startmaterial till E-plantskolor, perennaplantskolor och fältodling av humle.

Elitplantstationens humlesorter är utvalda i Programmet för Odlad Mångfald, POM, och marknadsförs under varumärket Grönt kulturarv.


Upp