Visningar av grönsaksförsök


Kålplantor i fält, sedda från luften.

Fältförsöken inom projektet Sortprovning i hortikulturell frilandsodling kommer visas för intresserade följande datum:

Gul lök, Skegrie, 2022-08-26 14:00

Rödbeta, Kvärlöv, 2022-09-02  14:00 Visningen är inställd

Spetskål, Torekov, 2022-09-14  14:00

Tag av från E6 i Hjärnarp. Följ skyltningen mot Torekov. Tag vägen mitt emot First Camp (Varegårdsvägen). Vägen är till vänster om ni kommer från Hov. Efter ca 100 m visar sig ett kålfält på höger sida. Försöket ligger i bortre änden av fältet.

https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=354696&n=6256035&z=12&mapprofile=flygbild&background=2&boundaries=false&name=Spetsk%C3%A5l%20Torekov

Visningarna riktar sig främst till yrkesverksamma.
Anmäl senast dagen före genom att maila joakim.stefansson@elitplantstationen.se

Ett sortförsök med jordgubbar och ett med spetskål för norra Sverige, som också ingår i projektet kommer förevisas under Öjeby Lantbruksmässa 24-25 augusti. Försöken genomförs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten i Öjebyn, som också visar dem.