Förändringar på Balsgård


Som många läst i media flyttar SLU sin växtförädlingsverksamhet från Balsgård/Fjälkestad till Alnarp.

Eftersom Elitplantstationen också ligger i Fjälkestad har vi fått en del frågor kring vad detta innebär för vår verksamhet. Elitplantstationen är en fristående stiftelse och därför rör SLU:s beslut inte oss.

Elitplantstationen mister en uppskattad granne, men vår verksamhet påverkas inte.