Utveckling

Nytillskott introducerade av Elitplantstationen

Ett flertal, ofta svårförökade, växtslag har kommit i fokus via Elitplantstationen. Exempel är: småblommiga härdiga klematis, rabarberplantor med låg oxalathalt, labruskavindruvor, koreansk pipranka, trädgårdsblåbär och havtorn, många frukt- och bärsorter från Balsgård och ett flertal intressanta nyttoväxter selekterade eller uppspårade av privatpersoner. Nya E-plantor av olika träd- och buskar tillkommer kontinuerligt, där EPS förökar första generationens plantor.


Nyheter ska fylla en funktion

Det finns många nya sorter. Elitplantstationen tar endast upp sorter till förökning som tillför något i sortimentet eller där det finns ett sjukdoms- eller förökningsproblem.


Nyheter

EPS har alltid nya sorter och nya växtslag i förökning. Men eftersom det tar flera år från start och uppbyggnad i förökning av en ny selektion tills det finns salufärdiga plantor i plantskolor eller i butiker presenteras inga sortnyheter här. Nytt är en ökad satsning på konsumentsidan. Vi vill nå uppmärksamhet genom att E-märket kommer att profileras tydligare mot konsument under varumärket Min egen Trädgård

De bästa fruktsorterna och de bästa bärsorterna har valts ut och finns under informationsmaterial