Länkar

Här är länkar till våra samarbetspartners

E-planta är en kvalitetsbeteckning för trädgårdsväxter. E-plantor är resultatet av ett helt system för framtagning, provodling och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat. Här finns kontaktuppgifter till alla produktionsplantskolor.


Grönt kulturarv. Det är genom att odla som vi bäst bevarar för framtiden. Under varumärket Grönt kulturarv lanseras och saluförs växter som POM, Programmet för odlad mångfald, bedömer som odlings- och bevarandevärda. Alla har odlats länge i Sverige och har en väl dokumenterad historia.


Koloniträdgårdsförbundet är en sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc.


LRF Trädgård är en avdelning för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter


LRF Trädgård/Plantskolas kvalitetsregler Här sammanfattas de svenska plantskolornas kvalitetskrav vid produktion och handel med plantskoleväxter. De angivna kraven utgör miniminivån för att uppnå en säker etablering, tillväxt och utveckling.


Movium är SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling.


Riksförbundet Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade. Förbundet vill främja all trädgårdskultur och skapa ett lustfyllt odlande.


Sedan 10 år tillbaka så säljs delar av EPS sortiment i Odla.nu:s webshop.


Intertek ScanBi Diagnostics AB utför och ger expertråd inom rensning och testning av plantburna patogener.


EPS verksamhet styrs av Jordbruksverket Växtregelenhetens regelverk för certifierad produktion.


Sagaplant är den norska motsvarigheten till Elitplantstationen.


SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas har korrekta svenska och vetenskapliga namn på kulturväxter.


Sveplantinfo är en växtdatabas med namn, växtbeskrivningar och bilder på en stor mängd träd, buskar och perenner.


Sveriges Lantbruksuniversitet utbildar bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer. Här bedrivs utvecklingsprojekt inom trädgårdsväxter.


Växtforum är de svenska odlingsplantskolornas webbplats


Gilla gärna Min egen Trädgård på facebook och få senaste nytt om E-plantor för hemträdgården!