Informationsmaterial

Här har vi samlat diverse foldrar och annat material kring våra produkter. De olika bilderna länkar till PDF-filer

Framtidens bärsorter

Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter

Detta projekt har resulterat i information om nya sorter som är bra för både fritids- och yrkesodling, hemförsäljning och ekologisk odling, tills nu har ca 100 bärsorter och 65 fruktsorter planterats ut i fält för registrering av olika egenskaper.


Humleplantor

Intresset för humleplantor är stort och Elitplantstationen har tagit fram bra startmaterial till E-plantskolor, perennaplantskolor och fältodling av humle.

Elitplantstationens humlesorter är utvalda i Programmet för Odlad Mångfald, POM, och marknadsförs under varumärket Grönt kulturarv


Historiska växter för dagens trädgårdar

Varumärket Grönt Kulturarv® har skapats för att ge uppmärksamhet åt våra folkkära växter som har lång odlingstradition med en intressant kulturhistoria. Det är genom att fortsätta att odla dem som de bäst bevaras för framtiden.


Bästa växterna för svenskt klimat

E-plantor är kvalitetsväxter som är utvalda för svenskt klimat. Väljer du E-plantor till din trädgård får du friska, pålitliga och odlingsvärda växter som klarar vårt, många gånger tuffa, svenska klimat år efter år.


Elitplantor blir allt viktigare

I takt med att intresset ökar för odling med minimerad kemikalieanvändning, samtidigt som det finns allt färre växtskyddsmedel att tillgå, ökar betydelsen av ett friskt startmaterial

Elitplantstationens förser trädgårdsbranschen i Sverige med ett sunt och genetiskt bra utgångsmaterial


Genom odling bevarar vi bäst för framtiden!

Grönt Kulturarv har startats på intiativ av POM – Programmet för odlad mångfald. Under varumärket Grönt kulturarv saluförs äldre kulturväxtsorter som har inventerats, provodlats och valts ut för bevarande i den nationella genbanken.


Bärväxter

Ett hållbart system för utprovning av nya frukt och bärsorter har utvecklats i projektet ’Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter’.

Elitplantstationen är huvudman för projektet. Provodling sker på tre platser i landet med olika härdighetszon (Balsgård, Rånna och Öjebyn).


Våra bästa Jordgubbar & Smultron

Vi har plockat samman det vi tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening tycker är det bästa av det bästa vad gäller jordgubbs- och smultronplantor.


Historiska berättelser om våra äpplesorter

Nu märks ett fyrtiotal certifierade sorter av äpple, päron, plommon och körsbär med varumärket Grönt Kulturarv. Dessa sorter har odlats av generationer före oss och är en del av vårt pomologiska arv.

Här har vi samlat historierna om tio älskade mormorsäpplen. Du kan läsa om ’Gyllenkroks Astrakan’, ’Sävstaholm’ och ’Transparente blanche’ med flera.


Våra nya äpplen

Här presenteras ett antal nya äppelsorter som nu produceras och som efterhand kommer att finnas salufärdiga.


Plantera endast certifierade plantor

I takt med att det blir allt färre växtskyddsmedel tillgängliga och genom att den svårkontrollerade internationella handeln ökar, så blir det allt viktigare att jorden hålls fri från skadliga växtsjukdomar


Certified Propagation of Ribes and Rubus in Sweden

The Foundation of the Swedish Elite Plant Station


Våra bästa äpplen, körsbär, päron och plommon

Vi har gjort en sammanställning av de sorter som rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.


Fragaria

Jordgubbar och smultron till hemträdgårdar

Vi har gjort en sammanställning av jordgubbar och smultron som vi anser vara mest lämpliga att odlas i hemträdgårdar.


Våra bästa hallon

Du finner en sammanställning på de hallon som rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.


Våra bästa bärväxter

Havtorn, krusbär, vinbär och många andra, här finner du sammanställningen på de bär som rekommenderas av Sveriges Lantbruksuniversitet, Elitplantstationen, Fritidsodlingens Riksorganisation och E-planta ekonomisk förening.