Om Elitplantstationen

Elitplantstationen är en stiftelse, grundad 15 maj 1987 av Trädgårdsnäringens Riksförbund, Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Stiftelsens mål är att stödja och främja samt själv bedriva forskning, utveckling och försök i fråga om produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat samt tillhandahålla och bevara sådant material.

Verksamheten leds av Elisabet Martinsson med ca 5 anställda. Verksamheten är lokaliserad till Fjälkestad, intill Balsgård SLU, ca 10 km nordost om Kristianstad. Förökning och drivning av moderplantor sker i växthus på 1000 m2 samt i separata bågväxthus och skugghall på totalt 2000 m2. Därutöver tillkommer containerytor på 6000 m2 och frilandsareal för moderkvarter och typkontroller på ca 5 ha.Uppdrag

Huvuduppgiften är att producera förökningsmaterial av frukt- och bärplantor och prydnadsväxter utvalda för svenskt klimat så bästa kvalitet uppnås på certifierat okulage/ympar och småplantor, såväl mikroplantor som sticklingsplantor. Den certifierade produktionen sker under Jordbruksverkets kontroll.

Framtagning av nytt växtmaterial, rensning, testning, dokumentation och bevarande stöds av statliga medel och E-planta ek. förening.

EPS medverkar i olika utvecklingsprojekt där vår kompetens kan användas t ex för nya enskilda förökningsuppdrag, samordnande av sortintroduktioner från Nationella genbanken eller från andra utvecklingsprojekt och utveckling av förökning för nya växtslag. EPS är även projektledare för Kvalitetssäkring av framtidens frukt- och bärsorter, ett samarbetsprojekt mellan SLU, FOR, E-planta ek. förening och handelns parter.

Elitplantor blir allt viktigare

Växtmaterialet som Elitplantstationen erbjuder heter elitplantor och de utgår från kärnplantor som är fria från de artspecifika patogener som är upptagna i Jordbruksverkets trädgårdsföreskrift för certifiering. Alla växtslag ingår inte i Jordbruksverkets föreskrift men allt växtmaterial genomgår en grundtest för att inte överföra smitta till andra växter i EPS produktion

Från selektion till saluplanta

Elitplantstationen arbetar efter ett kontrollerat system med förökning, rensning och testning för relevanta skadegörare för vegetativt förökade trädgårdsväxter. I systemet ingår olika steg. Viktigt är att modermaterialet hålls isolerat och hanteras korrekt.

Nya selektioner väljs ut av olika expertgrupper eller via enskilda förökningsuppdrag. Vägen från utvald selektion till saluplanta tar tid, för fruktträd upp till 8 år, för bär- och prydnadsbuskar ca 5 år och för perenner 2-3 år.

Samarbete

EPS viktigaste samarbetspartner är E-planta ekonomisk förening. Tillsammans utvecklar vi sortimentet med stöd av olika expertgrupper. Nya sorter föreslås till E-märkning och beslutas av EPS styrelse.

Andra viktiga samarbetspartner är norska elitplantstationen, Sagaplant AS, både när det gäller utbyte av sortmaterial och förökning via mikroplantor. Elitplantstationen har också avtal om mikroförökning med Vitroform AS och Cultiva AB.

Licenser och avtal

Förökning och provodling av nya sorter är reglerat i avtal och EPS har licensavtal med t ex E-planta ek. förening, SLU, James Hutton Ltd, Meiosis Ltd, Fresh Forward Marketing BV, Hargreaves Ltd.

Historia

Elitplantstationens historia, från den första utredningen 1980 och fram till idag finns nedtecknad av verksamhetsledare Elisabet Martinsson, läs mer >>>

Hillevi