Elitplantstationen - en länk mellan hortikulturell växtförädling och svensk trädgårdsodling.

Ett sunt och genetiskt bra startmaterial

Elitplantstationen förser trädgårdsbranschen i Sverige med ett sunt och genetiskt bra startmaterial.

Sortäkta, friska och klimatanpassade växter ger odlingssäkerhet som stärker både producenter och växtanvändare. Stabilitet och säkerhet är viktiga faktorer på väg mot ett hållbart samhälle.

Vegetativt förökat växtmaterial riskerar alltid att bli återsmittat. Därför är produktionen av rent plantmaterial en kontinuerlig process.

En stor del av trädgårdsväxterna i butikerna liksom växterna i de offentliga planteringarna har sitt ursprung i Elitplantstationens material.

Växterna säljs med kvalitetsmärkningarna:

EPS har höga krav på hygien och kan av risk för smitta tyvärr inte ta emot besökare i anläggningen.

Verksamhetsplanen för 2021

Aktiviteter

Ni är välkomna att besöka våra visningar som nu planeras för säsongen 2021. Programmet kommer att presenteras här inom kort